فریدون فرخزاد: غم تو دل من می‌میره

غم تو دل من می‌میره
شعر: [ابوالقاسم] اعلامی
آهنگ: [هادی] آزرم
خواننده: فریدون فرخراد

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!