سوسن: مخروبه

مخروبه
شعر: جهانبخش مهموری
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده:‌ سوسن

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *