علی نظری: دلباخته

دلباخته
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: بامداد جویباری
خواننده: علی نظری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *