علی نظری: محراب

محراب
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: بامداد جویباری
خواننده: علی نظری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!