مهدی سپهر: دنیای رنگارنگ

بهار رنگارنگ
شعر: محمود محمودی
آهنگ: فریبرز حیدری
خواننده: [مهدی] سپهر

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!