ناصر مسعودی: جای تو خالی

جای تو خالی
شعر: مهدی پرنگ
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: ناصر مسعودی

error: Content is protected !!