شیدا:‌ برگرد برگرد

برگرد برگرد
شعر: فیروز برنجیان
آهنگ: فیروز برنجیان
خواننده: شیدا