عهدیه: ای دل (ترانه فیلم)

ای دل (عشق) [+]
شعر: بهادر یگانه
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: جاده تبهکاران

error: Content is protected !!