احمد عاشورپور: جمعه بازار

احمد عاشور پور جمعه بازار

جمعه بازار
شعر گیلکی: جهانگیر سرتیپ‌پور
شعر فارسی: احمد عاشورپور
خواننده: احمد عاشورپور

گیلکی:
ساز و نقاره‌ی جوما بازار
جونبانه دیلا جونبانه دیلا جان جان
سیمبر و دیلبر و ذوق دیدار
جونبانه دیلا جونبانه دیلا های جان جان
تا ایم خون فوتورکه تی جولا
پس چرا نواسی بتانم گب زِن
دورا بم لک دکفه تی گولا
باز چره نواسی تره بتانم گب زن
شب هیزار چی مره چاکونمه
فردا گم توشکه یا واکونمه
روز دینمه تی چومه پاچ کولا
بازدینی بمه لال و به لب نتانم لب زن
من تی مانستنم تو می مانستنی
آخر چی وا ببه کار اکه بیمی سوبوک بار
گیم اولی گبا یار
هرچی به بس ببه ندارمه گبه گویم به ایتا دیدار
گویم به ایتا دیدار
که درد من بسیار

فارسی:
ساز و نقاره‌ی جمعه بازار
افکند مرا لرزشی به دل ای جان
وعده‌گاه و تو و شوق دیدار
غیر از این خیالی نباشدم ای جانان
از چه یارای صحبت ندارم
با تویی که از دیدنم شوی گلگون
رنگت از رو رود چون شوم دور
راز دلم از پرده کی افکنم بیرون
شب کنم عهد و پیمان که فردا
با تو گویم بسی دردِ دلها
بر دهانم نگاهت همه روز
گردم آن زمان لال و به لب نزنم لبها
من که مثل تو و تو به مثل منی
برگو چه می‌شود کار
کی می‌شویم سبکبار
کنیم آغاز گفتار
هرچه که پیش آید بهر من خوش آید
درد من گویم این بار
با خود این عهد و پیمان
نموده‌ام بسیار

* * *
فهیمه اکبر و ترانه‌های گیلکی‌ او

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!