فرامرز پارسی: دختر غم

دختر غم
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: فرامرز [پارسی]
خواننده: فرامرز [پارسی]

من چهره‌ای بیهوده بودم
در قصر رویایت نشستم
رفتم، بی خبر رفتم
بی‌گنه قلبت شکستم
دختر غم، دختر غم

رفتم و از من گرفتی
درس تلخ بی وفایی
من به چشمانِ تو دادم
گریه در روز جدایی
مُرده دیگر در دلِ تو
خاطراتِ آشنایی
نشنود کس، دختر غم
دیگر از قلبت صدایی

بعد از من هرگز نخواهی
تو دگر عشقی دوباره
ای دریغ از یک اشاره
آسمانِ پُر ستاره
قلبِ من شد پاره پاره
از غم او، از غم او
دختر غم، دختر غم

* *‌ *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!