عهدیه: بیا کنارم (ترانه فیلم)

بیا کنارم
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: خشم کولی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!