عارف: کوچولو

کوچولو
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: واروژان
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *