عهدیه: به هر دستی بدی پس می‌گیری (ترانه فیلم)

به هر دستی بدی پس می‌گیری
شعر: رضا شمسا
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: عهدیه
ترانه فلیم: حسین آژادن

error: Content is protected !!