ضرب‌المثل‌های فارسی در ترانه‌های ایرانی

ضرب المثل های فارسی

ضرب‌المثل جمله‌ای دهان به دهان گشته و مشهور است که در گفتگوها برای انتقال بهتر منظورمان به کار می‌بریم. می‌دانیم که هر ملت و قومی در جهان ضرب‌المثل‌های خودشان را دارند؛ اما این‌که آیا آنها را مثل ما ایرانی‌ها در ترانه‌هایشان هم به کار می‌برند را نمی‌دانم.

از بعضی ابیات شاعران معروف و تک‌جمله‌های اشخاص مشهور که بگذریم بخش عمده‌ای از ضرب‌المثل‌ها برآمده از فرهنگ شفاهی و زبان رایج در نزد مردم کوچه و بازار است. در موسیقی ایرانی هم ضرب‌المثل‌ها را بیشتر در ترانه‌های عامه‌پسند می‌شنویم. در اینجا مجموعه‌ای از ترانه‌هایی که ضرب‌المثلی در آن به کار رفته را بشنوید. شما هم اگر از ایندست ترانه‌ها سراغ دارید، بفرستید، یا خبر بدهید تا به این مجموعه اضافه شود.

اصطلاحات زبان فارسی در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!