علی نظری: لیلا

لیلا
شعر: علی نظری
آهنگ: علی نظری
خواننده: علی نظری

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!