حسن شجاعی: تقدیر

تقدیر
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: حسن شجاعی

error: Content is protected !!