عماد رام: غروب

غروب
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: عماد رام
خواننده: عماد رام

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!