گیتی: خدا اون روز رو نیاره

گیتی خدا اون روز را نیاره

خدا اون روز رو نیاره
شعر: [شهیار] قنبری
آهنگ: پرویز اتابکی
خواننده: گیتی پاشایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!