ایرج: شکوه لحظه‌های آشنایی

شکوه لحظه‌های آشنایی
شعر: [ابوالقاسم]‌ زارعی
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: ایرج

error: Content is protected !!