داریوش: من و دل

من و دل
شعر: مسعود امینی
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: داریوش