مهستی: جدایی تو

جدایی تو
شعر: بهادر یگانه
آهنگ: اسدالله ملک
خواننده: مهستی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!