الهه: لیلی منال!

الهه لیلی منال

لیلی منال
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: محلی
تنظیم آهنگ: جواد معروفی
خواننده: الهه

لیلی چه ناله می‌کُنی
خون در دل ما می‌کُنی
امروز و فردا می‌کُنی
لیلی منال عمرم، منال عشقم، منال جونم، منال!

قربون خندیدنت، خرامیدنت، بهونه گرفتنت
وقت ملاقات میام سر هفته‌ها به دیدار و دیدنت
لیلی منال عمرم منال!
جونم منال، عشقم منال!

هزار تا خاطرخواه داری
عاشق چشم به راه داری
نشد دلم نگاه داری
لیلی منال عمرم، منال عشقم، منال جونم، منال!

* * *
لیلی منال! (مجموعه ترانه‌ها)

* * *

error: Content is protected !!