سیما: چهل طوطی

چهل طوطی
شعر: ؟
آهنگ: ؟
خواننده: سیما

error: Content is protected !!