عهدیه: عشق (ترانه فیلم)

عشق (ای دل) [+]
شعر: بهادر یگانه
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: جاده تبهکاران

error: Content is protected !!