افشین مقدم: جای تو خالی

جای تو خالی
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: هویک هاکوپیان
خواننده: افشین [مقدم]