علی نظری: راز آفرینش (۱)

راز آفرینش
(آدم و حوا)
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: علی نظری

در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

error: Content is protected !!