امیر رسایی: وقتی چشات پر خوابه

وقتی چشات پر خوابه
شعر: عباس کارگر
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: امیر رسایی

error: Content is protected !!