کامبیز: گذر عمر

گذر عمر
شعر: حافظ
آهنگ: کامران خاشع
خواننده: کامبیز

قول و غزل «حافظ» در ساز و نوای نغمه‌پردازان

* * *