مهستی: فریاد

فریاد
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: مهستی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *