هایده: تنها با گلها (ترانهٔ فیلم)

تنها با گلها
شعر: علیرضا طبائی
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: هایده
ترانه فیلم: تنها و گلها

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *