سوسن پاک‌نشان: دختر شب (ترانه فیلم)

دختر شب
شعر: ؟
آهنگ: [اسفندیار] منفردزاده
خواننده: سوسن پاک‌نشان
ترانه فیلم: بیگانه بیا

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!