ضیاء: شاهنومه آخرش خوشه

شاهنومه آخرش خوشه
شعر: کریم محمودی
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: ضیاء

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!