حمیرا: دل‌شکنی گناهه

دل‌شکنی گناهه
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: [پرویز] یاحقی
خواننده: حمیرا

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
مثلث هُنری: پرویز یاحقی، بیژن ترقی و حمیرا

* * *

error: Content is protected !!