حسن شجاعی: دیشب خواب می‌دیدم

حسن شجاعی عقدت می کردم

دیشب خواب می‌دیدم
شعر: ابوالفضل ادبی
آهنگ: فرامرز رضا پور
خواننده: حسن شجاعی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
نام جاها و محله‌های مشهور در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!