نام جاها و محله‌های مشهور در ترانه‌های ایرانی

ایران کشور پهناوری است، با شهرهای کوچک و بزرگ و روستاهای فراوان. چه بسا بسیاری از ما خیلی از این شهرها را ندیده باشیم و گذارمان به آن دیار نیفتاده باشد. در این شهرها اما جاهایی هست که نه تنها برای اهالی آن ولایت که حتی برای کسانی که به آنجاها نرفته‌اند نیز شناخته شده است. آشنایی ما ایرانی‌ها با نام آن جاها و اماکن در سالهایی که هنوز اینترنت و موتورهای جستجو در این گستره‌ نبود یکی هم از راه شنیدن ترانه‌های روز آن روزگار بود.

ترانه‌هایی را که در آنها به محل،‌ مکان یا جایی خاص اشاره شده است را در جعبه‌ی موسیقی این صفحه بشنوید. شما هم اگر نمونه‌هایی از ایندست ترانه‌ها سراغ دارید خبر بدهید تا به این مجموعه اضافه کنم.

نام شهر «تهران» در ترانه‌ها
نام شهرهای ایران در ترانه‌ها
نام جاها و محله‌های مشهور در ترانه‌ها

* * *

error: Content is protected !!