داریوش رفیعی: به سوی تو

داریوش رفیعی به سوی تو

به سوی تو
شعر: عبدالله الفت
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: داریوش رفیعی

به سوی تو، به طرف کوی تو،
به پای جان آیم، به آرزوی تو،
مگر تو را جویم که جان‌فزایی.
نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم
رهی عجب پویم، ره تو می‌پویم، بگو کجایی

کی به جز به راه تو راه دیگر گذرم
به غیر نام تو نام دیگر نبرم
به دیده‌ی حیرت خموش و سرگردان،
به جستجویم.
بیا به سوی من، بیا به سوی من
بیا به سویم.
بیا به سوی من، فرشته‌خوی من
فرشته‌رویم.

تویی در خیال من
باز آرمیده غزال من
ای جانپرور، بیا بار دگر
ببینمت یک نظر
به دیده‌ی حیرت خموش و سرگردان
به جستجویم
بیا به سوی من، بیا به سوی من
بیا به سویم.
بیا به سوی من، فرشته‌خوی من
فرشته‌رویم.

پانویس:
این ترانه با تغییراتی در شعر آن در سالهای اخیر توسط خوانندگان مختلف بازخوانی شده است. مجموعه‌ای از این ترانه‌ها را [در اینجا بشنوید!]

* * *

error: Content is protected !!