الهه: غنچه نو شکفته (نرگس)

غنچه نو شکفته (نرگس)
شعر: افغانی
تنظیم آهنگ: حسن لشگری
خواننده: الهه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *