دلکش: به پاس محبت

به پاس محبت
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: دلکش

error: Content is protected !!