ناصر مسعودی: اشک

اشک
شعر: جهانبخش مهموری
آهنگ: ناصر آهنیان
خواننده: ناصر مسعودی

error: Content is protected !!