عهدیه: دوشنبه‌ها

دوشنبه‌ها
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: [حسین] واثقی
خواننده: عهدیه

روزهای هفته در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!