عباس مهرپویا: دختر دهقان (مستم‌مستم)

دختر دهقان
(مستم مستم)
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: اروین موره (Erwin Muret)
خواننده: عباس مهرپویا

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *