فیروزه: آسمون خدا

آسمون خدا
شعر: [عبدالله] الفت
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: فیروزه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *