ایرج مهدیان: قافله دل

ایرج مهدیان قافله دل

قافله دل
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: کیومرث سلیم‌پور
خواننده: ایرج مهدیان

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!