رامش: تا سه نشه بازی نشه

تا سه نشه بازی نشه
شعر: کریم مهموری
آهنگ: [پرویز] غیاثیان
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!