عارف: خواستگاری

خواستگاری
شعر: نوذر پرنگ
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: عارف

نوذر پرنگ، از «اسب سُم طلا» تا «کلاغ پر سیاه»

* * *

error: Content is protected !!