مهدی سپهر: تو را می‌پرستم

تو را می‌پرستم
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: [حسین] واثقی
خواننده: مهدی سپهر

error: Content is protected !!