راستی اون یار بلا یادتونه!؟ (گروه گلدن‌رینگ)

راستی اون دختر بلا یادتونه!؟
شعر: جمشید زندی
آهنگ: جمشید زندی
خواننده: گروه گلدن‌رینگ

error: Content is protected !!