رامش: روز جدایی

روز جدایی
شعر: [ایرج] جنتی‌عطایی
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خواننده: رامش