کامران خیاط: بوی تن تو

بوی تن تو
شعر: مسعود امینی
آهنگ: مسعود امینی
تنظیم آهنگ: شهداد روحانی
خواننده: کامران [خیاط]

error: Content is protected !!