راشین: مرغ اسیر

مرغ اسیر
شعر: [ابوالقاسم] اعلامی
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: راشین