راشین: مرغ اسیر

مرغ اسیر
شعر: [ابوالقاسم] اعلامی
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: راشین

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!